( تعرفه هر پیامک فارسی ویژه کاربران )

آخرین تغییرات: 1395/03/10

 

ردیف

قیمت هر پیامک (تومان)

میزان خرید (تومان)

1

17.3

تا 15000

2

16.5

بین 15.000 تا 300.000

3

16

بین 300.000 تا 1.500.000

4

15

بین 1.500.000 تا 3.000.000

5

14.5

بین 3.000.000 تا 6.500.000

6

14

بیشتر از 6.500.000

اعتبار قیمتها در صورت ثابت بودن قیمت پیامک ,تا پایان امسال می باشد.در غیر اینصورت طبق تغییرات اعلامی روز خواهد بود.

صفحه اصلی سامانه ارسال پیامک اورانوس

 
 
oranusnovin.ir, 2006 -2017